Przemysł elektryczny / elektroniczny

Jesteśmy (włączając w to naszych partnerów) dostawcą kompletnych  systemów etykietowania dla obwodów drukowanych, kabli, złącz oraz nawet najmniejszych elektronicznych komponentów. Laserowe systemy znakowania również mogą być tutaj z powodzeniem zastosowane, zależeć to będzie głównie od ilości komponentów oraz czasu cyklu produkcyjnego.

Oczywiście podkreślić należy, że rozwiązania etykietowe, mają racjonalne uzasadnienie w przypadku małych i średnich serii produkcyjnych.
Oferujemy także kompletne rozwiązania z wykorzystaniem materiałów o bardzo wysokiej odporności na wysokie temperatury, na przykład takie, które stosujemy w przypadku obwodów drukowanych produkowanych w technologii bezołowiowej, oferujemy je w postaci kompletnych rozwiązań, wraz
z materiałami i oprzyrządowaniem przeznaczonym dla tego konkretnego środowiska.

Zindywidualizowane rozwiązania są konieczne i mają swe liczne przewagi w przypadku etykietowania (znakowania) różnego typu obudów.

Możecie Państwo wybierać pomiędzy praktycznymi, bardzo trwałymi rozwiązaniami opartymi na znakowaniu bezpośrednim, przy użyciu lasera, np.: bezpośredni znakowanie obudów wykonanych
z tworzyw sztucznych. Możecie Państwo także wybrać bardziej atrakcyjną, pod względem estetyki, formę oznakowania swych produktów za pomocą kolorowych etykiet wykonanych z materiałów
o wyjątkowo dużej odporności mechanicznej. Jakiekolwiek są Państwa priorytety, IR Tech Sp. z o.o. opracuje i dostarczy idealne, kompletne rozwiązanie.

Przykłady rozwiązań:

  • Elektrycznie przewodzące lub izolujące
  • Amortyzacja mechaniczna i/lub odporność mechaniczna
  • Gazo-przepuszczalne oraz cieczo-odporne
  • Odporne na wysokie temperatury
  • Wskaźniki temperatury i ciśnienia
  • Izolacja elektryczna i magnetyczna
  • Przewodzenie cieplne, odprowadzanie ciepła
  • Łączenie (pakietowanie), wypełnianie