Pomiar i kontrola

Zarówno w przypadku mierników zużycia wody, jak i liczników energii elektrycznej, przenośnych
i stacjonarnych urządzeń pomiarowych, dane wyświetlane przez urządzenia pomiarowe muszą być odporne na zewnętrzne modyfikacje oraz stale dostępne.

IR TECH Sp. z o.o. doradzi Państwu w kwestii stosownej certyfikacji, jak i sposobie prezentacji informacji na urządzeniu pomiarowym.
Możemy pomóc w doborze najwłaściwszej metody oznakowania, bez względu na to, czy zdecydujecie się Państwo na bezpośrednie znakowanie laserowe, czy też metodę etykietową.